Oferta

Wigor S – S 90%

Wigor S

Skład

Według WE

S 90%

Według CE

Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

(S) (90)

Przeznaczenie:

Nawóz Wigor S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach wykazujących niedobór siarki.

Zasady stosowania:

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną a w przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.

W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. W uprawach roślin motylkowych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Przechowywanie nawozu

Nawóz należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych lub luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Nawóz można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach. Opakowania zabezpieczyć przed zawilgoceniem, nagrzewaniem i uszkodzeniem mechanicznym. Częściowo wykorzystane lub uszkodzone worki należy dobrze zamknąć.

Maksymalna liczba opakowań (worków) ułożonych płasko powinna być zgodna z zaleceniem przedstawionym graficznie na etykiecie. Nawóz przechowywany w big-bagach może być magazynowany w dwóch warstwach.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawki (kg/ha)
Kapustne 10-40
Rzepak ozimy 20-40
Kukurydza 15-20
Pszenica 15-20
Rzodkiewka 35-40
Jęczmień 10-15
Cebulowate 10-15
Burak cukrowy 30-35
Burak czerwony 10-30
Marchew 10-15
Groch 15-20
Pomidory 10-30
Lucerna 15-20
Fasola 5-10

Deklarowany makroskładnik pokarmowy

90,0% Siarka (S) całkowita (elementarna)

Worek: 25kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224324

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893