Oferta

Siarka mielona

Siarka mielona

Postać: proszek barwy jasnożółtej

Właściwości:

 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
 • rozpuszczalność w CS2 95,5 – 96,5 [%]
 • temperatura topnienia 112,8 [°C]
 • temperatura wrzenia 444,6 [°C]
 • ciężar nasypowy 550-750 [kg/m3]

Parametry jakościowe:

 • zawartość siarki, nie mniej niż 99,85%
 • zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
 • kwasy w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
 • bituminy 0,02%
 • zawartość H20 0,2%
 • Uziarnienie
 • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,3
 • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0

Zastosowanie:
W przemyśle gumowym, celulozowym, nawozowym, zapałczanym, farmaceutycznym, naftowym, do produkcji środków ochrony roślin, włókien sztucznych, barwników i in.

Transport:

 • lądowy – w workach papierowych 25 [kg] lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski – w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w workach typu big-bag

Siarka mielona nie podlega przepisom ADR/RID zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym nr 031/IPO-BC/2015 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 27.11.2015 r.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224332

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893