Oferta

Tarnorgran 25

Tarnorgran 25

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)

Według CE

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
NPK (Mg) 5-10-25 (2)

Przeznaczenie:

Tarnogran 25 jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia: buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu. Zawiera składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Granulowana forma nawozu ułatwia równomierny wysiew oraz powoduje systematyczne uwalnianie się składników pokarmowych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 10 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 4 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 17 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 15 % (m/m))

Zasady stosowania:

TARNOGRAN 25 należy stosować przedsiewnie, zarówno wiosną jak i jesienią. Po wysiewie należy wymieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm. Można również wysiewać go w rzędy, w trakcie wysadzania roślin, w odległości 10 cm od rośliny. W przypadku wysiewu rzędowego lub po wcześniejszym zastosowaniu obornika, dawkę nawozu należy zmniejszyć o 30%.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Buraki 300 – 800
Ziemniaki 250 – 750
Kukurydza 300 – 800
Użytki zielone 200 – 500
Zboża ozime i jare 250 – 450
Rośliny strączkowe 250 – 500
Rzepak ozimy 300 – 500

Deklarowane makroskładniki pokarmowe

5,0 azotu (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity, % (m/m)
6,0  pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
25,0 potas (K₂O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
1,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

235896

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893