Oferta

Tarnogran

Tarnogran

Skład

Według WE

PK (CaMgS) 12-23-(6-4-10)

Według CE 

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

PK (Mg) 12-23 (4)

Przeznaczenie:

TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym do nawożenia roślin okopowych, rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz użytków zielonych, szczególnie na glebach z niedoborem magnezu i potasu. Może być również stosowany w uprawie warzyw i w sadownictwie. Granulowana forma i skład chemiczny nawozu umożliwiają roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników pokarmowych stopniowo uwalniających się z nawozu.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 16 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 6 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 13 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 10 %(m/m))

Zasady stosowania:

TARNOGRAN może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, w tym m.in. na glebach o odczynie kwaśnym. Zaleca się zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Buraki cukrowe 400 – 600
Rzepak ozimy 250 – 550
Kukurydza 300 – 800
Zboża ozime 200 – 500
Użytki zielone 200 – 500

Deklarowane makroskładniki pokarmowe

12,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
23 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
4 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224324

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893