Zakłady Azotowe „KĘDZIERZYN”

Zakłady Azotowe „KĘDZIERZYN”

  • SALMAG – NCaMg 27,5:3,5:4
  • SALMAG 20 – N20+8% MgO+7% CaO
  • ZAKSAN (saletra) 32 % – N 32
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

235911

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893