Oferta

Mocznik 46N

Mocznik

Skład nawozu

46% azotu (N) całkowitego w formie amidowej

Opis produktu

Mocznik 46N jest uniwersalnym nawozem jednoskładnikowym, który ma dwa zastosowania: doglebowe i jako oprysk. Zawiera azot w formie amidowej. Przy zastosowaniu doglebowym taka wersja azotu stopniowo przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a w dalszej kolejności w azotanową. Straty tego pierwiastka są małe i w porównaniu z innymi nawozami azotowymi jest on dostępny przez dłuższy czas.

Mocznik 46N w formie oprysku drobnokroplistego może być stosowany łącznie z rozpuszczalnym w wodzie siarczanem magnezu oraz środkami ochrony roślin zgodnie z zaleceniami.

Dlaczego warto stosować ten nawóz?

Odkryj wszystkie korzyści płynące z wykorzystania nawozu Mocznik 46N:

  • Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie.
  • Ma długotrwałe działanie.
  • Może być stosowany pod różne rodzaje upraw.
  • Równomierne udostępnianie azotu zapobiega gromadzeniu się szkodliwych azotanów.
  • Generuje oszczędność pieniędzy ze względu na wysoką wydajności produktu.
  • Gwarantuje niski koszt zabiegów odżywczych dedykowanych konkretnym roślinom.
  • Jest dostępny w dwóch opcjach wagowych do wyboru w zależności od zapotrzebowania.

Gdzie stosować ten nawóz?

Mocznik 46N to nawóz uniwersalny przeznaczony do stosowania doglebowego zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie oraz w formie oprysku. Jest rekomendowany do użytku na niemal wszystkich rodzajach gleb. Wyjątek stanowią tu gleby bardzo kwaśne i zasadowe. Mocznik 46N służy do nawożenia drzew i krzewów owocowych, trawników, roślin ozdobnych oraz warzyw. Granulowana postać nawozu umożliwia precyzyjne odmierzanie każdej dawki i późniejszą aplikację. Produkt zaleca się stosować zawsze zgodnie ze wskazówkami producenta zamieszczonymi na opakowaniu.

Opakowania

2kg / 5kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

235911

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893