Oferta

Tarnogran pod zboża

Tarnogran pod zboża

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 4-15-20-(5-2-13) z Cu, Mn, Zn

Według CE

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami
NPK (Mg) 4-15-20 (2) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe (Cu, Mn, Zn)

Przeznaczenie:

Nawóz Tarnogran pod zboża jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 15 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 13 % (m/m))

Zasady stosowania:

Tarnogran pod zboża należy stosować przedsiewnie. Zalecane jest mieszanie go z glebą do głębokości 10-15cm

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Zboża ozime 300 – 500
Zboża jare 250 – 450
Kukurydza 350 – 750
Rzepak 350 – 550
Rośliny strączkowe 300 – 500
Rośliny motylkowe 250 – 450
Użytki zielone 200 – 500

Deklarowane składniki pokarmowe

4,0 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
15,0 pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
20,0 tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity
1,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
5,0 wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie
0,10 miedź (Cu) całkowita, w postaci siarczanu*
0,10 mangan (Mn) całkowity, w postaci siarczanu*
0,10 cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224330

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893