Oferta

Dolomit – CaO + MgO – min. 45%, w tym MgO – min. 15%

Dolomit

Deklarowane makroskładniki:

Tlenek magnezu (MgO) całkowity +tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m) min. 45%
tym: tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m) min. 15%

Zasady stosowania

Zalecane jest zmieszanie Dolomitu z glebą, na głębokości 15 – 20 cm. Pod rośliny ozime na glebach ornych Dolomit powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia – pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną. Dopuszczalne jest stosowanie Dolomitu na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale jego działanie będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach.

Przeznaczenie:

DOLOMIT (węglan wapniowo-magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. Może być stosowany jako samodzielny nawóz lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami. DOLOMIT ma działanie odkwaszające a obecność niezbędnego roślinom magnezu, powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdrowotnego roślin.

Zalecane dawki nawozu

Rodzaj Gleby Dawka nawozu (t/ha)
Gleby lekkie 2 – 3
Gleby średnie 3 – 4
Gleby ciężkie 4 – 5

 

Worek: 25kg / Big-Bag: brak

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

235903

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893