Oferta

Tarnogran K

Tarnogran K

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) z B, Zn

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami

NPK (Mg) 3,5-10-21 (3) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe (B), (Zn)

Przeznaczenie:

TARNOGRAN K przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy, a także zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane składniki pokarmowe:

– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 % (m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 18 % (m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 15 % (m/m))

Zasady stosowania:

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Kukurydza 500 – 800
Buraki cukrowe i pastewne 550 – 900
Zboża ozime 300 – 500
Drzewa i krzewy owocowe 350 – 600

Deklarowane składniki pokarmowe

3,5 azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,5 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
21,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
0,10 bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej*, % (m/m)
0,30 cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*, % (m/m)

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

235911

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893