Oferta

Siarka granulowana

Siarka granulowana

Postać: żółte lub szarożółte granulki

Właściwości:

 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
 • temperatura topnienia: 112,8 [°C]
 • temperatura wrzenia : 444,6 [°C]
 • ciężar nasypowy : 1200-1350 [kg/m³]

Parametry jakościowe:

 • zawartość siarki, nie mniej niż: 99,95[%]
 • zawartość popiołu, nie więcej niż : 0,04[%]
 • kwasy w przeliczeniu na H₂SO₄, nie więcej niż : 0,007[%]
 • bituminy : 0,015[%]
 • zawartość H₂0, nie więcej niż: 0,2[%]
 • klasa ziarnowa 0,5 – 3,2 mm, nie mniej niż : 90%
 • przesiew ziarna 0,5 mm oraz klasa ziarnowa 3,2-10 mm, nie więcej niż : 10%

Zastosowanie:
W przemyśle nawozowym, chemicznym, do produkcji kwasu siarkowego, dwusiarczku węgla, tiosiarczanów i siarczanów; w przemyśle włókien syntetycznych, do wytwarzania barwników, środków ochrony roślin, papieru i in.

Transport:

 • lądowy – luzem w specjalnych wagonach; w workach papierowych lub foliowych (25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą) lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski – luzem

Siarka granulowana nie podlega przepisom ADR/RID na podstawie przepisu szczególnego nr 242.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224324

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893