Oferta

Potafoska 12

Potafoska 12

Skład

Według WE

NPK (CaS) 4-12-12-(16-30)

Według CE 

PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy
NPK 4-13-12

Przeznaczenie:

POTAFOSKA 12 jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
• wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 18 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 10 %(m/m))
• siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO₃) całkowity (ok. 28 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie (ok. 20 %(m/m))

Zasady stosowania:

Jest to nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10 – 15 cm. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Zboża ozime 350 – 550
Zboża jare 250 – 500
Rzepak 300 – 550
Buraki cukrowe 350 – 600
Strączkowe i motylkowe drobnonasienne 300 – 550
Użytki zielone 350 – 650

Deklarowane makroskładniki pokarmowe

4,0 azotu (N) całkowitego w formie amonowej, % (m/m)
13,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
11,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
12,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

212154

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893