Oferta

Siarka mielona olejowana 1%

Siarka mielona olejowana 1%

Postaćproszek barwy jasnożółtej

Właściwości:

 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
 • rozpuszczalność w CS95,5 – 96,5 [%]
 • temperatura topnienia 90 – 100 [°C]
 • temperatura wrzenia 290 [°C]
 • ciężar nasypowy 600 – 800 [kg/m3]

Parametry jakościowe: 

 • zawartość siarki, nie mniej niż 98%
 • zawartość oleju mineralnego 1,0 ± 0,3%
 • zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
 • zawartość kwasów, w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
 • zawartość części lotnych, nie więcej niż 0,2%

Uziarnienie:

 • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,6
 • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm, nie więcej niż 0,2
 • odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0

Zastosowanie:
W przemyśle gumowym oraz nawozowym

Transport:

 • lądowy – w workach papierowych 25 [kg] transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski – w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w workach typu big-bag

Siarka mielona olejowana zawierająca 2,5% oleju nie podlega przepisom ADR/RID zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym Nr 032/IPO-BC/2015 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 27.11.2015r.

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224324

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893