Oferta

Tarnogran R z borem

Tarnogran R z borem

Skład

Według WE

NPK (CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B

Według CE 

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikiem

NPK (Mg) 4-9-19 (3) nawóz zawierający mikroskładnik pokarmowy (B)

Przeznaczenie:

TARNOGRAN R z borem jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, przeznaczonym do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych z uzupełnieniem potrzebnej dawki azotu, np. saletrą amonową. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym sezonie wegetacyjnym. Zalecany jest w szerokim zakresie upraw rolniczych, wymagających poza fosforem i potasem także siarki, wapnia i magnezu.

Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 13 %(m/m))
oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 %(m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 22 %(m/m))
oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 19 %(m/m))

Zasady stosowania:

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zaleca się zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm.

Orientacyjne dawki nawozu (kg/ha)

Uprawiane rośliny Dawka nawozu w zależności
od zasobności gleby w P i K
Rzepak ozimy 200 – 700
Bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny 200 – 700

Deklarowane składniki pokarmowe

4,0 azot (N) w formie amonowej, % (m/m)
9,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,0 pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
19,0 tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
0,20 bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej, % (m/m)*

Worek: 50kg / Big-Bag: 500kg

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Licznik wejść na stronę

224331

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000673893
kapitał zakładowy: 35 000 000,00 zł

NIP: 8670002991
REGON: 000041766
KRS: 0000673893